logo

Üdvözöljük a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ honlapján

background
"És ahány házba majd belépek, a betegek hasznára, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól. " Hippokrateszi esküből
Belső ellenőri állás pályázat
2020-05-20 09:00:00

                                                                                                                     PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet:                                                   

                                                            Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

                                                                                                                   7300 Komló, Majális tér 1.

                                                                                                                           belső ellenőri

                                                                                                                             munkakör

                                                                                             közalkalmazotti jogviszony keretében történő ellátására.

Munkáltató: Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatója

Munkakör: belső ellenőr

A jogviszony időtartama: határozatlan időtartam, 3 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: napi 6 óra

A munkavégzés helye: Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1.

Belső ellenőr feladata: Az intézménynél a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII-31.) Korm. rendelet 15. § (7) bek. a.) pontja alapján a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központ költségvetési intézmény vezetői részére megállapításokat és javaslatokat megfogalmazása a bizonyosságot adó ellenőrzések és/vagy a tanácsadói tevékenység keretében. A belső ellenőrzési tevékenység során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálata.

Munkabér: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: - felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés, - a pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban. Valamint: büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  széleskörű informatikai ismeretek,
  • legalább 2 éves belső ellenőri gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okiratok másolatai,
  • a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes Europass önéletrajz
  • motivációs levél,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését követően, leghamarabb 2020. szeptember 01. napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ (7300 Komló, Majális tér 1.) címére történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: Pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: A pályázati felhívás megjelenik Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ honlapján.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a titkarsag@komloikorhaz.hu e-mail címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.komloikorhaz.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

 

                                               Tisztelettel:

                                                                         Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

                                                                               mb főigazgató